Paczyna:
W tygodniu: 07.00, 18.00
Niedziele i święta: 07.00, 10.30

Bycina:
W tygodniu: 08.00, 17.00
Niedziele i święta: 08.30, 12.00

30 minut przed każdą Mszą Świętą

Kancelaria czynna codziennie oprócz sobót, niedziel i świąt bezpośrednio po mszach świętych.

Telefon do kancelarii:
+48 /32 / 233-47-38

I piątek miesiąca

Paczyna: 11 Listopada
Bycina: Niedziela Trójcy Świętej

NaboŻeŃstwo o powołania kapŁaŃskie i zakonne - I czwartek miesiąca po mszy świętej.

NaboŻeŃstwo do NajświĘtszego Serca Pana Jezusa i koronka do MiŁosierdzia BoŻego - I piątek miesiąca po mszy świętej.

NaboŻeŃstwo do Niepokalanego Serca NMP - I sobota miesiąca po mszy świętej.

NaboŻeŃstwa majowe - po mszach świętych wieczornych.

NaboŻeŃstwa czerwcowe - po mszach świętych wieczornych.

NaboŻeŃstwa październikowe - różaniec po mszach świętych wieczornych.

NaboŻeŃstwa fatimskie - w kościele w Bycinie od maja do października każdego 13 dnia miesiąca.

Ministranci - spotkania według ustaleń.
Dzieci Maryi (Niepokalanki) - spotkania według ustaleń. 
 
Wszelkie prawa zastrzeżone strony internetowe strony internetowe
 
strony internetowe