7 – 13 KWIETNIA 2014

PONIEDZIAŁEK 7.04 REKOLEKCJE PARAFIALNE!
PACZYNA 7.00 ZA PARAFIAN (z niedzieli 6 kwietnia 2014). Msza z nauką dla Dorosłych.
BYCINA 9.00 + syna Rafała Sopała, ++ dziadków Augusta, Marię i Franciszka Imiela, ich ++ dzieci, za zaginionego na wojnie Józefa Imiela, za wszystkich ++ z tego domu oraz za dusze w czyśćcu cierpiące. Msza z nauką dla Dorosłych..
BYCINA 10.00 WOLNA INTENCJA. Msza z nauką dla Dzieci. PACZYNA 12.00 WOLNA INTENCJA. Msza z nauką dla Dzieci.
BYCINA 17.00 WOLNA INTENCJA. Msza z nauką dla Dorosłych.
PACZYNA 18.00 ++ matkę Annę Grochol i jej mężów Wincentego i Floriana, + siostrę Elżbietę Cyrulik i jej męża Alojzego, ++ z pokrewieństwa Badura-Rzepka-Binia oraz ++ księży, którzy pracowali w naszej parafii. Msza z nauką dla Dorosłych.
PACZYNA 20.00 SPOTKANIE REKOLEKCYJNE DLA MŁODZIEŻY CAŁEJ PARAFII.

WTOREK 8.04 REKOLEKCJE PARAFIALNE!
PACZYNA 7.00 ++ rodziców Marię i Stanisława Smolin, ++ rodziców Paździor, ++ 2 siostry, 3 braci, szwagrów i szwagierki i ++ księży.
BYCINA 9.00 ++ rodziców Gerharda i Jadwigę Stypa, ++ rodzeństwo Edeltraudę i Jerzego, ++ dziadków z obu stron i ++ z pokr.
BYCINA 10.00 WOLNA INTENCJA. Msza z nauką dla Dzieci. PACZYNA 12.00 WOLNA INTENCJA. Msza z nauką dla Dzieci.
BYCINA 17.00 Do BO i MB z podz. za ot. łaski z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie w rodzinie Springwald. Dla Dorosłych.
PACZYNA 18.00 + męża Gerharda Nagel, ++ rodziców Martinę i Wincentego Szczekalla, ++ Emilię i Józefa Nagel, ++ z pokrewieństwa oraz ++księży z naszej parafii. Msza z nauką dla Dorosłych.
PACZYNA 20.00 SPOTKANIE REKOLEKCYJNE DLA MŁODZIEŻY CAŁEJ PARAFII.

ŚRODA 9.04 ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI PARAFIALNYCH!
PACZYNA 7.00 + Ernesta Kozubik, ++ rodziców Annę i Jana, + brata Alojzego i Różę, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii. Msza z nauką dla Dorosłych i błogosławieństwo końcowe.
BYCINA 9.00 ++ rodziców Klarę i Wilhelma Nicz, ++ Krystynę i Fryderyka Aust, + Romana Gajda, ++ Idę i Wiktora Szendera, ++ z pokrewieństwa Nicz-Poloczek-Szendera-Aust. Msza z nauką dla Dorosłych i błogosławieństwo końcowe.
BYCINA 10.00 WOLNA INTENCJA. Msza z nauką dla Dzieci. PACZYNA 12.00 WOLNA INTENCJA. Msza z nauką dla Dzieci.
BYCINA 17.00 O błog. Boże dla wszystkich Rodzin z Byciny. Msza z nauką dla Dorosłych i błogosławieństwo końcowe.
PACZYNA 18.00 O błog. Boże dla wszystkich Rodzin z Paczyny. Msza z nauką dla Dorosłych i błogosławieństwo końcowe.
PACZYNA 20.00 O dary Ducha Świętego dla Młodzieży z naszej parafii. Msza z nauką dla Młodzieży i błogosławieństwo końcowe.

CZWARTEK 10.04 BIERZMOWANIE DLA MŁODZIEŻY DEKANATU – BOJSZÓW O GODZ. 17.00!
BYCINA 17.00 + ojca Herberta Matlok oraz ++ z pokrewieństwa.
PACZYNA 18.00 ZA PARAFIAN (z niedzieli 13 kwietnia 2014).

PIĄTEK 11.04 DROGA KRZYŻOWA Z WYPOMINKAMI!
PACZYNA 7.00 + męża i ojca Bronisława Jakób, ++ Jana i Stanisława Zdanek, + Joachima Duffek, ++ z rodzin Zdanek-Jakób-Lach i za dusze op.
BYCINA 17.00 + matkę Elżbietę Bomba w kolejną rocznicę śmierci i + jej siostrę Klarę Sznajder. Po mszy Droga Krzyżowa z wyp.
PACZYNA 18.00 + męża Krzysztofa Dłubak, ++ rodziców Annę i Franciszka Smolka, ++ Józefa i Dorotę Dlubak oraz ++ dziadków. DK z wyp.
BYCINA 20.00 Nabożeństwo wieczorne z wystawieniem Najświętszego Sakramentu.

SOBOTA 12.04 W BYCINIE O 18.00 (W SALCE) – SPOTKANIE MODLITEWNE MĘŻCZYZN!
PACZYNA 7.00 ++ z rodzin Suchanek-Hanslik-Bieniek-Gruszka, + wujka Herberta Wyżgoł, + ciotkę Gertrudę Donig i jej męża Alfreda oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.
BYCINA 8.00 ++ rodziców Antoniego i Marię Bomba, + ojca Józefa Gerlich, + brata Rudolfa i ++ z pokrewieństwa.
BYCINA 12.00! Do BO i MB z podz. za ot. łaski z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla Lidii Przybyła z ok. 60 r. ur. i o błog. dla Rodziny.
BYCINA 15.00 CAŁOGODZINNA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU (W CISZY!). Po Adoracji Chrzest święty Oliwii Róży Nierobiś (piąty w tym roku w naszej parafii).
BYCINA 17.00 Do Mił. Bożego i o opiekę Matki Bożej, o błog. Boże i zdrowie dla mamy i babci Albiny Rudek z okazji 85 Urodzin.

NIEDZIELA 13.04 NIEDZ. PALMOWA! SPOTKANIE MŁODZIEŻY W KATEDRZE! DARY DLA DPS-u!
PACZYNA 7.00 + brata Krystiana Profus, ++ rodziców Otylię i Jana Profus, ++ Amalię i Eryka Kurpas, + Urszulę Pyłypiuk, ++ Gintra i Annę Musialik i za wszystkich ++ z pokrewieństwa.
BYCINA 8.30 Do BO i MB z podz. za ot. łaski z prośbą o dalsze błog. Boęz i zdrowie w rodzinie Herberta i Gizeli Suchanek.
PACZYNA 10.30 + męża i ojca Herberta Konieczny.
BYCINA 12.00 ++ rodz. Pawła i Matyldę Konieczny, ++ Jana i Gertrudę Kuczmera, + brata Rudolfa i ++ z pokr. Kuczmera-Konieczny-Kałuża.
PACZYNA 15.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
BYCINA 16.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Po nabożeństwie Droga Krzyżowa ulicami Byciny!

- Dziękujemy kolejnym rodzinom za sprzątanie naszych świątyń.
- Dzisiaj rozpoczynamy nasze Rekolekcje. Witamy Ojca Tomasza i Siostry Klaretynki. Życzymy Im wielu łask Bożych!
- W czwartek (10 kwietnia) w Bojszowie o 17.00 – Bierzmowanie! Kandydaci i Świadkowie mają być w Bojszowie na próbie już o 16.00!
- W sobotę (12 kwietnia) od 9.00 – zbiórka złomu w Paczynie (na rzecz VIII Festynu Kościelnego).
- W sobotę (12 kwietnia) o 15.00 – Adoracja NS. Zapraszamy! O 18.00 zaś (w salce) – spotkanie modlących się Mężczyzn.
- W najbliższą niedzielę (13 kwietnia) procesje z palmami po mszach o 8.30 i 10.30. Tego dnia zbieramy dary dla Upośledzonych z Miedar, a po Gorzkich Żalach w Bycinie – Droga Krzyżowa ulicami naszej filii.


31 MARCA – 6 KWIETNIA 2014

PONIEDZIAŁEK 31.03
PACZYNA 7.00 ++ rodziców Łucję i Franciszka Poloczek, ++ braci Henryka i Franciszka, ++ bratowe Różę i Urszulę oraz ++ dziadków Poloczek-Jagla.
BYCINA 17.00 O wieczną szczęśliwość dla + Eligiusza Karasińskiego.

WTOREK 1.04
PACZYNA 7.00 + męża Juliana Oliwa w 4 r. śmierci, ++ teściów Oliwa, ++ rodziców Duffek oraz za ++ z rodziny Oliwa-Duffek.
BYCINA 8.00 ++ rodziców Stanisława i Mariannę Kot, ++ Mikołaja i Katarzynę Szifler, ich ++ rodziców i rodzeństwo, ++ z pokrewieństwa Sowa-Kot-Szifler-Bachta i + szwagra Jana.
BYCINA 17.00 + Eligiusza Karasińskiego w 1 rocznicę śmierci.
PACZYNA 18.00 + Cecylię Bujara w 30 dzień po śmierci.

ŚRODA 2.04
PACZYNA 7.00 ++ rodziców Annę i Piotra Szczekalla i ich ++ dzieci.
BYCINA 17.00 ++ męża Eryka Waniek, jego rodziców Zofię i Alfonsa i ++ rodzeństwo, + Marię Szmid, ++ z pokrewieństwa, ++ rodziców Jana i Matyldę Lisoń, ++ dziadków Waniek-Lisoń-Szegiec i ++ księży z naszej parafii.

CZWARTEK 3.04 PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA! JEDZIEMY DO BOJKOWA!
PACZYNA 7.00 O nowe powołania kapłańskie i zakonne. Nabożeństwo pierwszoczwartkowe.
BYCINA 17.00 ++ rodziców Annę i Emanuela Klyszcz, ++ teściów Augustyna i Paulinę Pońsky, + męża Józefa, + syna Romana Pońsky, + zięcia Józefa Szolich, + siostrę Różę i jej męża, + brata Wiktora, + szwagierkę Hildegardę Pietruszka.
PACZYNA 18.00 ++ rodziców Paździor-Bieniek, ++ dwie siostry, trzech braci, szwagrów i szwagierki, + Emilię Barcz, + Paulinę Czypek oraz ++ księży z naszej parafii.

PIĄTEK 4.04 PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA! ODWIEDZINY CHORYCH PARAFIAN!
PACZYNA 7.00 W intencjach Czcicieli NSPJ i Miłosierdzia Bożego. Nabożeństwo pierwszopiątkowe.
BYCINA 8.00 ++ rodziców Wiktora i Teklę Jonas, ++ dziadków Lasota-Jonas, ++ z pokrewieństwa i za dusze w czyśćcu cierpiące.
BYCINA 17.00 ++ rodziców Wycisk-Morawiec, ++ siostry, braci, szwagrów i dziadków z obu stron, + siostrę zakonną Polikarpę, + Małgorzatę Maruszczyk, + Manfreda Boruta i za dusze czyśćcowe. Po mszy Droga Krzyżowa z wypominkami.
PACZYNA 18.00 ++ rodziców Gertrudę i Józefa Ogaza, ++ dziadków Martę i Emila Kandziora, + wujka Ewalda Kandziora oraz + męża, ojca i dziadka Franciszka Janoszkę. Po mszy Droga Krzyżowa z wypominkami.

SOBOTA 5.04 PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA! ADORACJA NS W BYCINIE!
BYCINA 15.00 CAŁOGODZINNA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU (W CISZY!).
BYCINA 16.00! Do BO i MB z podz. za ot. łaski z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla Gerharda Matlok z okazji 80 rocznicy urodzin.
BYCINA 17.00 Do BO, MB i Anioła Stróża z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla Leny Knapik z okazji Roczku oraz o błog. dla jej Mamy i Chrzestnych. MSZA NIEDZIELNA.
PACZYNA 18.00 ++ rodziców Elżbietę i Ernesta Jendrysik, + tatę Józefa Chmura i ++ z pokrewieństwa. MSZA NIEDZIELNA.

NIEDZIELA 6.04 5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU. REKOLEKCJE PARAFIALNE!
PACZYNA 7.00 O dar nieba dla + córki i siostry Rozwity Sojka (z domu Ebisz) w 6 rocznicę śmierci oraz jej + brata Arnolda.
BYCINA 8.30 + męża i ojca Jerzego Laksa, + zięcia Jerzego Jokel, ++ rodziców Laksa-Haida, ++ braci Artura, Erwina, Zygwarda z żoną Różą, + szwagra Rudolfa, ++ szwagierki Emilię i Małgorzatę, + Józefa Drost i za dusze w czyśćcu cierpiące.
PACZYNA 10.30 + męża i ojca w kolejną rocznicę śmierci.
BYCINA 12.00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błog. Boże w rodzinie Rudolfa i Małgorzaty Imiela.
PACZYNA 15.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Po nabożeństwie Droga Krzyżowa ulicami Paczyny!
BYCINA 16.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

- Dziękujemy kolejnym rodzinom za sprzątanie naszych świątyń.
- Dzisiejsza 4 Niedziela Wielkiego Postu zwana jest Niedzielą Radości (Laetare) i zwiastuje połowę okresu przygotowania paschalnego.
- W czwartek (3 kwietnia) jedziemy do Bojkowa. Wyjazd o 16.30. Koszt 10 złotych pobierany będzie w autokarze.
- W piątek (4 kwietnia) od 9.00 – przedświąteczne odwiedziny chorych Parafian (jednocześnie w Paczynie i w Bycinie).
- W piątek (4 kwietnia) po mszach wieczornych – Droga Krzyżowa z wypominkami. Zapraszamy!
- W sobotę (5 kwietnia) od 9.00 do 13.00 w Bycinie – Rada Kościelna pracuje w ramach wiosennych porządków przy obiekcie kościelnym.
- W sobotę (5 kwietnia) w Bycinie o 15.00 – cotygodniowa, całogodzinna Adoracja Najświętszego Sakramentu. Przyjdź! Jezus czeka…
- W najbliższą niedzielę (6 kwietnia) rozpoczynamy nasze coroczne Rekolekcje Parafialne. Dla Dorosłych głosić je będzie Ojciec Tomasz Polak, klaretyn z Kudowy, zaś spotkania z Dziatwą szkolną poprowadzą Siostry Klaretynki: Elżbieta i Monika z Warszawy.
- W najbliższą niedzielę (6 kwietnia) po Gorzkich Żalach odbędzie się Droga Krzyżowa ulicami Paczyny, przygotowana i prowadzona przez Uczestników Świetlicy Parafialnej. Do kroczenia za Jezusem zapraszamy Dużych i Małych Parafian!
- W zakrystiach kupić można paschaliki (na procesję rezurekcyjną). Cena 2,50. Zachęcamy do zakupu wspierającego diecezjalną Caritas.


 
 
Wszelkie prawa zastrzeżone strony internetowe strony internetowe
 
strony internetowe