16 – 22 LUTEGO 2015

PONIEDZIAŁEK 16.02
PACZYNA 7.00 INTENCJA WOLNA.
BYCINA 8.00 INTENCJA WOLNA.

WTOREK 17.02
PACZYNA 7.00 INTENCJA WOLNA.
BYCINA 8.00 INTENCJA WOLNA.

ŚRODA 18.02 ŚRODA POPIELCOWA! GŁOWY SYPIEMY POPIOŁEM! POST ŚCISŁY!
PACZYNA 7.00 ZA PARAFIAN.
BYCINA 8.00 INTENCJA WOLNA.
BYCINA 17.00 + męża i ojca Rudolfa Leś, ++ rodziców Leś-Sobel, + szwagra Franciszka, ++ dziadków z obu stron, ++ z tych rodzin oraz ++ Pawła i Elfrydę Wysada.
PACZYNA 18.00 + Ritę Wrodarczyk (w dniu jej urodzin).

CZWARTEK 19.02 CZWARTEK PO POPIELCU! MSZE SZKOLNE!
BYCINA 17.00 O wieczną radość dla + Edyty Sowa (zamieszkałej w Niemczech). MSZA SZKOLNA.
PACZYNA 18.00 INTENCJA WOLNA. MSZA SZKOLNA.

PIĄTEK 20.02 PIĄTEK PO POPIELCU!
PACZYNA 7.00 ZA PARAFIAN (z niedzieli 22 lutego 2015).
BYCINA 17.00 ++ Józefa i Marię Bomba, + Bruno Bomba, ++ Franciszka i Annę Suchanek i za dusze w czyśćcu cierpiące.
SOBOTA 21.02 SOBOTA PO POPIELCU! ADORACJA! MSZA Z MODLITWĄ O UZDROWIENIE!

BYCINA 8.00 + ojca Stanisława Pysik w 8 rocznicę śmierci, jego + żonę Elfrydę Pysik oraz ++ z pokrewieństwa Pysik-Stypa.
BYCINA 15.00 CAŁOGODZINNA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU (W CISZY!).
PACZYNA 18.00 ++ rodziców Gertrudę i Tomasza Miczka, ++ braci Pawła i Jerzego, + siostrę Irenę, ++ szwagrów Rudolfa i Alfreda.
BYCINA 18.00 KONCELEBRA: 1) ZA CHORYCH – msza i nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie. 2) Msza w intencjach Róż Różańcowych Rodziców modlących się za swoje Dzieci. (Nab. przewodzi Ks. Tomasz Hajok z Bytomia).

NIEDZIELA 22.02 PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU! PUSZKA DLA CHOREGO KUBY!
PACZYNA 7.00 ++ rodziców Martę i Jerzego Mainka oraz ++ z rodziny.
BYCINA 8.30 + matkę Teresę Laksa, ++ teściów Herberta i Małgorzatę Plichta, + szwagra Michała, ++ dziadków Pasternak-Plichta-Laksa.
PACZYNA 10.30 ++ Łucję i Jerzego w kolejną rocznicę śmierci oraz ich ++ rodziców i rodzeństwo.
BYCINA 12.00 ++ rodziców Matyldę i Pawła Konieczny, ++ Gertrudę i Jana Kuczmera, + brata Rudolfa, + szwagra Józefa, ++ Marię i Wilhelma Smolka oraz ++ z pokrewieństwa Konieczny-Kałuża-Kuczmera.
PACZYNA 15.00 GORZKIE ŻALE Z KAZANIEM PASYJNYM.
BYCINA 16.00 GORZKIE ŻALE Z KAZANIEM PASYJNYM.

- Dziękujemy kolejnym rodzinom za sprzątanie naszych świątyń.
- W Środę Popielcową (18 lutego) początek Okresu Wielkiego Postu. Wiernych obowiązuje w tym dniu post ścisły, tzn. jakościowy i ilościowy. Na mszach poświęcenie i posypanie głów popiołem. Tego też dnia zbiórka do puszek na pomoc dla misjonarzy w Togo (rekrutujących się z grona księży diecezjalnych naszej diecezji). W Środę Popielcową rozpoczyna się też czas przystępowania do Komunii Świętej wielkanocnej.
- Przypominamy ponadto, że przykazanie kościelne zobowiązuje do powstrzymania się od udziału w zabawach w Okresie Wielkiego Postu.
- W czasie Wielkiego Postu nie będzie mszy szkolnych w czwartki! Zapraszamy natomiast Dziatwę szkolną i Młodzież na nabożeństwa Drogi Krzyżowej w każdy piątek po mszy wieczornej. Dorosłych informujemy przy tej okazji, że Wypominki (czytane w ramach nabożeństwa Drogi Krzyżowej), jak zawsze, wrzucamy do koszyczka w Paczynie i do skarbony w Bycinie. Za ofiary do Wypominek dołączone, już teraz, składamy serdeczne Bóg zapłać!
- W sobotę (21 lutego) w Bycinie o 18.00 – koncelebrowana msza i nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie i w intencji Róż Różańcowych Rodziców modlących się za swoje Dzieci. Nabożeństwu przewodzi Ksiądz Tomasz Hajok z Bytomia. Zapraszamy!
- W niedzielę (22 lutego) po mszach zbierać będziemy do puszek dla chorego Kuby z Pyskowic.
- W najbliższą niedzielę (22 lutego) – pierwsze w tym roku Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Zapraszamy!
- UWAGA KANDYDATKI I KANDYDACI DO BIERZMOWANIA! Z powodów technicznych spotkanie ustalone na 20 lutego zostało przesunięte o tydzień. Zapraszamy więc Bierzmowańców na piątek 27 lutego do Byciny na godzinę 19.00!
- Na stolikach (przy wyjściu z naszych świątyń) wyłożone zostały obrazki z modlitwą za żonę i za męża. Chcielibyśmy tą drogą namówić Was, małżonków naszej parafii, do jeszcze żarliwszej modlitwy za siebie wzajem. Impuls do tej szczególnej małżeńskiej modlitwy dała niedawno redakcja „Gościa Niedzielnego”. Mamy pozwolenie Redakcji na przedrukowanie tekstów tychże modlitw. (W parafii rozprowadzamy tylko (!) 29 egzemplarzy „Gościa...”. Znacznym dodrukiem pragniemy dotrzeć do ponad stu Małżeństw naszej parafii...). Jakże pięknie brzmi modlitwa żony za męża, która mówi: Chroń go, Panie, od zła, daj mu silną wiarę i świętość. Błogosław jego pracy. (…) Chcę jego szczęścia. Kocham go. Jakże szlachetnie brzmi modlitwa męża za żonę, który mówi: Dziękuję za jej miłość, kobiecość, piękno, wrażliwość, widzenie spraw inaczej niż ja. (…) Chcę, żeby była ze mną szczęśliwa. Kocham ją. UCZYŃ TE MODLITWY SWOIMI!23 LUTEGO – 1 MARCA 2015

PONIEDZIAŁEK 23.02
PACZYNA 7.00 INTENCJA WOLNA.
BYCINA 8.00 INTENCJA WOLNA.

WTOREK 24.02
PACZYNA 7.00 INTENCJA WOLNA.
BYCINA 8.00 INTENCJA WOLNA.

ŚRODA 25.02
PACZYNA 7.00 ++ Annę, Adolfa i Wernera Spyrka oraz ++ z pokrewieństwa.
BYCINA 8.00 INTENCJA WOLNA.

CZWARTEK 26.02 NIE MA MSZY SZKOLNYCH! W PIĄTKI WIELKIEGO POSTU – DROGA KRZYŻOWA!
BYCINA 8.00 INTENCJA WOLNA.
PACZYNA 18.00 ++ rodziców Jarosz, + matkę chrzestną Marię i + Franciszka Jarosz oraz ++ z pokrewieństwa.

PIĄTEK 27.02 NAB. DROGI KRZYŻOWEJ! W PACZYNIE O 19.30 – SPOTKANIE RADY K-LNEJ!
BYCINA 17.00 INTENCJA WOLNA. Po mszy nabożeństwo Drogi Krzyżowej z Wypominkami.
PACZYNA 18.00 + Łucję Szafranek i + Marię Baron w 10 rocznicę ich śmierci, ++ z rodzin Szafranek-Obruśnik-Kapica. Po mszy nabożeństwo Drogi Krzyżowej z Wypominkami.
BYCINA 20.00 Nabożeństwo wieczorne z wystawieniem Najświętszego Sakramentu.

SOBOTA 28.02 ADORACJA!
PACZYNA 7.00 ++ Wiktorię i Konstantego Jarosz i ++ z pokrewieństwa.
BYCINA 15.00 CAŁOGODZINNA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU (W CISZY!).
BYCINA 16.00 ++ rodziców Teofila i Gertrudę Krawczyk, ++ teściów Józefa i Ernę Kubica, + męża Waltra Kubica, jego + siostrę Ingeborgę z mężem Czesławem, + Gerarda Morgała, ++ dziadków z obu stron, ++ Klarę i Augusta Baron i ich + syna Jerzego, ++ z pokrewieństwa i za dusze w czyśćcu cierpiące.
BYCINA 17.00 Do BO i MB z podz. za ot. łaski z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla Wernera Imiela z okazji 75 Urodzin.

NIEDZIELA 1.03 DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU!
PACZYNA 7.00 + męża Herberta Wyżgoł, ++ rodziców Annę i Antoniego Stypa, ++ Jana i Joannę Wyżgoł, + brata Jana, ++ dziadków z obu stron, ++ z pokrewieństwa Stypa-Wyżgoł-Kandziora i za dusze w czyśćcu cierpiące.
BYCINA 8.30 + męża Augustyna Profus, jego ++ rodziców, + brata Jana, ++ dwie bratowe, ++ rodziców Jadwigę i Teodora Gnielczyk, ++ trzy siostry i czterech szwagrów oraz ++ z obu pokrewieństw.
PACZYNA 10.30 ZA PARAFIAN.
BYCINA 12.00 Do BO i MB z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla Tomasza Krzyżyk z okazji 30 Urodzin oraz o błog. dla całej Rodziny.
PACZYNA 15.00 GORZKIE ŻALE Z KAZANIEM PASYJNYM.
BYCINA 16.00 GORZKIE ŻALE Z KAZANIEM PASYJNYM.

- Dziękujemy kolejnym rodzinom za sprzątanie naszych świątyń.
- Jesteśmy liturgicznie w Wielkim Poście. Zachęcamy więc do udziału w Gorzkich Żalach i Drodze Krzyżowej. Przypominamy, że za udział w nabożeństwie Gorzkich Żali można zyskać odpust zupełny. Zachęcamy też w tym czasie do praktykowania postu i innych uczynków pokutnych zwłaszcza dzieł miłosierdzia.
- W piątek (27 lutego) po mszach wieczornych – nabożeństwo Drogi Krzyżowej z Wypominkami. Zapraszamy Dzieci, Młodzież i Dorosłych!
- W piątek (27 lutego) w Paczynie na plebanii o 19.30 – spotkanie Rady Kościelnej z Paczyny.
- W sobotę (28 lutego) w Bycinie o 15.00 – nasza cotygodniowa Adoracja Najświętszego Sakramentu! Przyjdź, Jezus czeka!
- W przyszłą niedzielę (1 marca) po mszach zbiórka do puszek dla chorego Mateuszka Balcerowiaka (polecanego naszej ofiarności przez biskupów naszej diecezji).
- W niedzielę (1 marca) kolejne Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Przyjdź, rozważać Mękę Pańską!

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO (punkt 2447): „Uczynkami miłosierdzia są dzieła miłości, przez które przychodzimy z pomocą naszemu bliźniemu w potrzebach jego ciała i duszy. Pouczać, radzić, pocieszać, umacniać, jak również przebaczać i krzywdy cierpliwie znosić – to uczynki miłosierdzia co do duszy. Uczynki miłosierdzia co do ciała polegają zwłaszcza na tym, by głodnych nakarmić, bezdomnym dać dach nad głową, nagich przyodziać, chorych i więźniów nawiedzać, umarłych grzebać. Spośród tych czynów jałmużna dana ubogim jest jednym z podstawowych świadectw miłości braterskiej; jest ona także praktykowaniem sprawiedliwości, która podoba się Bogu”. (…)

Z punktu 2449: „ Kiedy matka św. Róży z Limy ganiła ją za przyjmowanie w domu ubogich i kalekich, ona odpowiedziała: Kiedy służymy ubogim i chorym, służymy Jezusowi. Nie powinniśmy pozostawiać bez pomocy bliźniego, gdyż w naszych braciach służymy Jezusowi”.


 

 


 
 
Wszelkie prawa zastrzeżone strony internetowe strony internetowe
 
strony internetowe