30 LISTOPADA – 6 GRUDNIA 2015

PONIEDZIAŁEK 30.11 ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŁA. RORATY!
BYCINA 17.00 ++ rodziców Hildegardę i Józefa Sobel, ++ dziadków Annę i Maksymiliana Kałuża, ++ Genowefę i Leopolda Sobel, + Elfrydę Glombik, + Rudolfa Sobel, ++ Gertrudę i Ewalda Kałuża i ++ Marię i Roberta Mańka. Roraty!
PACZYNA 18.00 + Herberta Jagła, ++ rodziców, ++ rodzeństwo, + Marię Wyżgoł, + Franciszka Pysik, ++ Różę i Alojzego Kozubik i za wszystkich ++ z pokrewieństwa Pysik-Jagła-Kozubik. Roraty!

WTOREK 1.12 RORATY!
BYCINA 17.00 + męża i ojca Jana Ceglarski. Roraty!
PACZYNA 18.00 ++ rodziców Marię i Stanisława Smolin, + siostrę zakonną Pelagię Żurek, ++ Marię i Józefa Gorny, ++ z pokrewieństwa Smolin-Żurek i ++ księży z naszej parafii. Roraty!

ŚRODA 2.12 RORATY!
BYCINA 17.00 ++ rodziców Helenę i Zdzisława Kaczmarek, ++ dziadków Jadwigę i Antoniego Czaja, ++ Bruna, Cecylię i Martę Imiela oraz ich + syna Alfreda. Roraty!
PACZYNA 18.00 ++ rodziców Stefanię i Alberta Kwosek, ++ Otylie i Wilhelma Golik oraz ++ z pokrewieństwa. Roraty!

CZWARTEK 3.12 WSP. ŚW. FRANCISZKA KSAWEREGO, KAPŁANA. P-WSZY CZWARTEK! RORATY!
PACZYNA 7.00 O nowe powołania kapłańskie i zakonne. Nabożeństwo pierwszoczwartkowe.
BYCINA 17.00 ++ ojców Józefa Pierończyk i Rudolfa Leś, ++ dziadków Leś-Sobel-Pierończyk-Imiela, + Alfreda Imiela, +
Franciszka Staniczek oraz + Ojca Piotra Żoka. Roraty.
PACZYNA 18.00 ++ rodziców Elżbietę i Floriana Knopp, + ojca Gerharda Kocur oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron. Roraty!

PIĄTEK 4.12 WSPOM. ŚW. BARBARY, DZIEWICY I MĘCZENNICY. P-WSZY PIĄTEK M-CA! CAŁODZIENNA ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU W PACZYNIE! RORATY!PACZYNA 7.00 W intencjach Czcicieli NSPJ i Miłosierdzia Bożego. Nabożeństwo pierwszopiątkowe.
PACZYNA 9.00 W intencji Górników i Pracowników Piaskowni z Paczyny. Po mszy rozpoczęcie całodziennej Adoracji NS!
BYCINA 9.00 W int Górników i Pracowników Piaskowni z Byciny. Przed mszą poświęcenie nowego sztandaru!
BYCINA 17.00 + męża Stanisława Grzesik w kolejną rocznicę śmierci i ++ jego rodziców. Roraty!
PACZYNA 18.00 + Stanisława Grobelny (ofiarowana od rodziny Skóreckich). Roraty! Przed mszą o 17.50 zakończenie całodziennej Adoracji NS!

SOBOTA 5.12 PRZEDŚWIĄTECZNE ODWIEDZINY CHORYCH (OD 9.00). ADORACJA! RORATY!
PACZYNA 11.00 Do BO i MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośba o dalsze błog. Boże i zdrowie dla Dietharta Mikosch z okazji 75 Urodzin oraz o błog. dla całej Rodziny.
BYCINA 15.00 CAŁOGODZINNA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU (W CISZY!).
BYCINA 17.00 + Gintra Kernert w 1 rocznicę jego śmierci. Roraty!
PACZYNA 17.00 Do Bo i MB z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośba o dalsze błog. Boże i zdrowie dla Jana Sopała z okazji 50 Urodzin oraz o błog. dla całej jego Rodziny. Roraty (uwaga zmiana godziny!).

NIEDZIELA 6.12 DRUGA NIEDZIELA ADWENTU! CZYTANIA: Ba 5, 1-9; Flp 1, 4-6. 8-11; Łk 3, 1-6;
PACZYNA 7.00 + matkę Marię Biskupek, + ojca Jerzego, ich ++ rodziców i rodzeństwo, + brata Gerharda Biskupek, + szwagra Jerzego Prusko, + siostrę Marię Wyżgoł, ++ księży z naszej parafii i za dusze opuszczone.
BYCINA 8.30 ZA PARAFIAN.
PACZYNA 10.30 O dar nieba dla + Marii Kasprzik w 6 rocznicę śmierci, jej ++ rodziców i teściów, += z pokrewieństwa Frejno-Kasprzik i za dusze opuszczone.
BYCINA 12.00 INTENCJA WOLNA.
PACZYNA 15.00 Nieszpory adwentowe.

 Dziękujemy kolejnym rodzinom za sprzątanie naszych świątyń.
 Adwent, dziś rozpoczęty to czas przygotowania do Świąt Narodzenia Pańskiego. Zachęcamy więc do uczestnictwa w Roratach i do zachowania trzeźwości w tym Okresie.
 W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. UWAGA! Chorych Parafian, zamiast w piątek, odwiedzimy w tym tygodniu w sobotę (5 grudnia) od 9.00 jednocześnie w Paczynie i w Bycinie.
 W piątek (4 grudnia), zgodnie z postanowieniami pokolędowymi, msze dla Górników i Pracowników Piaskowni, jednocześnie w Paczynie i w Bycinie o godzinie 9.00! Po mszy „górniczej” w Paczynie – rozpoczęcie całodziennej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Zakończenie o 17.50. Zaś w Bycinie, przed mszą „górniczą” - poświecenie nowego (zasponsorowanego) sztandaru górniczego. Zapraszamy, nie tylko Rodziny górników i pracowników piaskowni, na wspólną modlitwę!
 W sobotę (5 grudnia) w Bycinie o 15.00 – ADORACJA NS! Zapraszamy!
 Od dzisiejszej niedzieli, Marianki w salce w Bycinie i Brat Józef w zakrystii paczyńskiej, sprzedają opłatki wigilijne i świece Caritas. Zachęcamy do zakupu!
 W przyszłą niedzielę (6 grudnia) zbiórka do puszek na pomoc dla Kościoła na Wschodzie (zgodnie z Instrukcją Episkopatu Polski).
CZY WIESZ, ŻE... Papież Franciszek wyraził chęć przybycia nie tylko na ŚDM do Krakowa, ale chciałby też odwiedzić Częstochowę i pomodlić się w Auschwitz! Pragnienia Papieża ujawnił Prezydent Polski Andrzej Duda po audiencji u Franciszka (9 listopada).


23 – 29 LISTOPADA 2015

PONIEDZIAŁEK 23.11
PACZYNA 7.00 + Stanisława Grobelny (ofiarowana od rodziny Napierałów).
BYCINA 8.00 INTENCJA WOLNA.

WTOREK 24.11 WSP. ŚW. MĘCZENNIKÓW ANDRZEJA DUNG-LAC, KAPŁANA I TOWARZYSZY.
BYCINA 8.00 + Ojca Władysława Halika CMF w 8 rocznicę jego śmierci (pochowany w Bouafle na Wybrzeżu Kości Słoniowej).
PACZYNA 18.00 O wszelkie łaski potrzebne w życiu kapłańskim i zakonnym dla Księdza Proboszcza w dniu jego 55 Urodzin.

ŚRODA 25.11 WSPOMNIENIE ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ, DZIEWICY I MĘCZENNICY.
PACZYNA 7.00 ++ Annę, Adolfa i Wernera Spyrka, ++ rodziców Luizę i Jana Skoczylas, ++ trzech braci i + bratową Margot.
BYCINA 8.00 INTENCJA WOLNA.

CZWARTEK 26.11 PRZYJMOWANIE INTENCJI MSZALNYCH NA 2016 W BYCINIE: 8.30-12.00 i 14.00-17.00 (W SALCE PRZYKOŚCIELNEJ)! MSZE SZKOLNE!
BYCINA 8.00 + Hildegardę Smyczek w 3 rocznicę śmierci, + jej siostrę Małgorzatę oraz ++ rodziców Wiktora i Marię Smyczek.
BYCINA 17.00 INTENCJA WOLNA. MSZA SZKOLNA.
PACZYNA 18.00 + Stanisława Grobelny w 30 dzień po jego śmierci. MSZA SZKOLNA.

PIĄTEK 27.11 PRZYJMOWANIE INTENCJI MSZALNYCH NA 2016 W PACZYNIE: 8.30-12.00 i 14.00-17.00 (NA PLEBANII/BOCZNE WEJŚCIE)!
BYCINA 17.00 ++ rodziców Gertrudę i Edmunda Wyleżałek, ++ rodziców Małgorzatę i Alojzego Kandziora, ich ++ rodzeństwo, ++ dziadków z obu stron oraz ++ z rodzin Grzesik-Nowara.
PACZYNA 18.00P KONCELEBRA: 1) Za spokój duszy ++ rodziców Reginy i Tadeusza Hrehorowicz (w 2 rocznicę śmierci Tadeusza). 2) W intencjach Członków Koła Misyjnego i ich Rodzin oraz o błog. dla Misjonarzy i Misjonarek. Po mszy na plebanii spotkanie Koła Misyjnego.

SOBOTA 28.11 ADORACJA!
BYCINA 8.00 INTENCJA WOLNA.
BYCINA 15.00 CAŁOGODZINNA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU (W CISZY!).
PACZYNA 18.00 + tatę Bogdana Wiśniewskiego w 1 rocznicę śmierci i + brata Ireneusza Wiśniewskiego w 17 rocznicę śmierci. MSZA NIEDZIELNA.

NIEDZIELA 29.11 PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU! Jr 33, 14-16; 1 Tes 3, 12-4,2; Łk 21, 25-28. 34-36;
PACZYNA 7.00 + Joachima Havemeister (ofiarowana od Sąsiadów).
BYCINA 8.30 + Ojca Jana Hollika CMF w kolejną rocznicę jego śmierci.
PACZYNA 10.30 Do BO, Niepokalanego Serca Maryi, św. Antoniego Marii Klareta i św. Andrzeja z podz. za ot. łaski z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie w życiu misjonarskim dla Ojca Andrzeja Kobylskiego CMF z okazji 45 Urodzin.
BYCINA 12.00 ZA PARAFIAN.
BYCINA 15.00 Nieszpory adwentowe.

 Dziękujemy kolejnym rodzinom za sprzątanie naszych świątyń.
 Dzisiaj Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Dzisiejsza Uroczystość jest także świętem patronalnym Akcji Katolickiej oraz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
 Za złożone dziś ofiary na Seminarium w Batikola (na Sri Lance) składamy szczere „Bóg zapłać!”.
 We wtorek (24 listopada) w Paczynie o 18.00 – msza urodzinowa Farorza. Zapraszamy!
 W czwartek (26 listopada) w Bycinie w salce (od 8.30 – 12.00 i od 14.00 – 17.00) – przyjmowanie intencji mszalnych na rok 2016.
 W piątek (27 listopada) w Paczynie na plebanii (od 8.30 – 12.00 i od 14.00 – 17.00) – przyjmowanie intencji mszalnych na 2016 rok.
 Tego też dnia, w piątek (27 listopada) w Paczynie o 18.00 msza dla Tworzących Koło Misyjne. Po mszy na plebanii spotkanie tegoż Koła. Ojciec Roman serdecznie zaprasza!
 W sobotę (28 listopada) w Bycinie o 15.00 – ADORACJA NS! Zapraszamy!
 W przyszłą niedzielę (29 listopada) rozpoczyna się Okres Adwentu. Tego dnia w Paczynie o 10.30 msza w intencji Ojca Andrzeja Kobylskiego CMF z okazji jego 45 Urodzin. Zapraszamy do wspólnej modlitwy z Jubilatem!
 UWAGA! WYBIERAMY NOWĄ RADĘ KOŚCIELNĄ W BYCINIE! Na stoliku przy wyjściu z kościoła w Bycinie wyłożyliśmy 250 „kartek” do głosowania, na których wpisać trzeba pięć (5) nazwisk z imionami Kandydatów, którzy zdaniem Rodzin bycińskich powinni wejść do Rady. Niech to będzie rzeczywiście głos Rodziny katolickiej! Wypełnione kartki wyborcze wrzucamy do skarbony do soboty (29 listopada). W pierwszą niedzielę Adwentu (29 listopada), po zliczeniu wszystkich głosów ważnych, na mszach o 8.30 i o 12.00 poinformujemy o wynikach wyborów.

ZE ŚLABIKORZA GÓRNOŚLONSKIEGO: Na świynto Katarzina schowej się pod pierzina (25.XI).
Miynko na Andrzeja, niydobro nadzieja (30.XI).
Na świynto Barbórka błoto, bydzie zima jak złoto (4.XII).


 
 
Wszelkie prawa zastrzeżone strony internetowe strony internetowe
 
strony internetowe